Prigovor i reklamacijaKupac može Prodavcu uputiti prigovor ili upit poštom na adresu Prodavca ili putem e-mail-a. Kontakt  podaci Prodavca, koji su ujedno i kontakt podaci korisničkog servisa istaknuti su na stranici Kontakt.

Povraćaj novca Prodavac će izvršiti tek nakon što se u razumnom roku utvrdi da nije mogao Kupcu omogućiti normalno korišćenje platforme "Matejic".

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

– ugovor o uslugama Prodavac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
– predmet ugovora usluga čija je cena zavisna od promenama na finansijskom tržištu, koje su izvan uticaja Prodavca, a koje se mogu pojaviti za vreme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora;
– predmet ugovora usluga koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu;
– Kupac posebno zahtevao posetiti Prodavca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takve posete, uz one usluge koje je Kupac izričito zahtevao, Prodavac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja;
– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
– Kupac je u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Prodavac određuje uslove vraćanja i postotke umanjenja iznosa za povraćaj kupcu usled umanjenja vrednosti proizvoda.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica,  delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Trgovina Matejić d.o.o. Kruševac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Prodavac obaveštava Kupca o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koju zbog tehničkih karakteristika nije moguće proveriti funkcionalnost bez rukovanja proizvodom.

Kupac je dužan pogledati karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internet stranicama Prodavca.

Kupac treba pregledati proizvod, njegovu prirodu, obeležja i funkcionalnost. Ukoliko Kupac primeti bilo kakav nedostatak, potrebno je što pre obavestiti Prodavca i vratiti proizvod bez korišćenja, jer svako dalje rukovanje proizvodom podrazumeva da je Kupac njime zadovoljan.

Prilikom ostvarivanja prava na granciju potrebno je navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera samog proizvoda.

Zamena proizvoda u toku trajanja Ugovora je moguća, samo ukoliko Korisnik želi unaprediti svoj postojeći paket. Za tu uslugu Korisnik mora platiti razliku u novcu između dva paketa, definisanu na web portalu.

Garancija ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem.

U skladu sa Zakonom, Prodavac isključuje odgovornost za nedostatak i ograničava pravo na raskid ugovora zbog nedostatka za koji nije mogao znati u trenutku prodaje proizvoda. Nedostatak potvrđuje vlastiti servis prodavca. Kupac ima pravo na raskid ugovora ukoliko prodavac nije u mogućnosti otkloniti nedostatak. Prodavac se obvezuje da će servis u garantnom roku rešiti u primerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Trajanje servisa zavisi od prirode i načinu popravka, većina servisnih zahteva će biti obrađena u roku 30 dana.

GARANCIJA VAŽI ISKLJUČIVO UZ PREDOČEN RAČUN i/ili SLIP KURIRA ZA KUPLJENU ROBU.

Potvrda prethodnog obaveštenja, prihvatanjem ovih uslova potvrđujete da ste primili prethodno obaveštenje.

Obavezno budite upoznati sadržajem Saobraznosti.

 

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.   

Prijava na link https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

 

Reklamacije na oštećenje nastalo u transportuVažna napomena: Obavezno proverite da li je paket otvaran ili oštećen na bilo koji način pre preuzimanja robe od kurirske službe! Rok za prijavu reklamacija na oštećenje u transportu je 24h od primanja robe. Ukoliko primetite oštećenje, tj. ako Vam je uređaj stigao polomljen, izgreban, ulubljen i slično molimo Vas da odmah pošaljete slike i uređaja i ambalaže na e-poverenik@matejic.rs . Pored slika, molimo Vas da navedete vreme kada je izvršena dostava, kao i broj slipa po kome ste primili proizvod. Ubrzo će Vas kontaktirati neko iz naše službe, poslaćemo kurira da napravi zapisnik, i Vaša reklamacija će biti procesuirana u najkraćem mogućem roku. 

 

Pravne informacije:
Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.

Trgovina Matejić d.o.o. može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.Potvrda porudžbine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Potvrda porudžbine