Uslovi poslovanja


Opšte odredbeOvim Uslovima za internet kupovinu TRGOVINA MATEJIĆ d.o.o. Birčaninova 1, 37000 Kruševac (u daljnjem tekstu: „Prodavac“) definišu se uslovi, prava i obaveze koje imaju Prodavac i Kupac pri kupoprodaji robe u postupku naručivanja, plaćanja, isporuke, povraćaja i reklamacije za robu kupljenju na internet stranicama Prodavca.

Prodavac je TRGOVINA MATEJIĆ d.o.o., Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija, MB: 20236230, PIB: 104765165;

Kupac robe je svako pravno ili fizičko lice koja putem internet stranice prodavca ubaci u korpu barem jedan proizvod, plati virmanom (opštom uplatnicom) ili kreditnom karticom i o narudžbini (uplati) obavesti Prodavca.

Internet stranica Prodavca je www.matejic.rs

Na internet stranici Prodavca su izražene maloprodajne i/ili akcijske cene i isključivo važe za kupovinu putem interneta.

Valuta plaćanja je sprski dinar (RSD).

NaručivanjeProizvodi se naručuju dodavanjem artikla u „korpu“ na internet stranicama Prodavca.

Nakon dodavanja artikla u korpu, Kupac može nastaviti s pretraživanjem i dodavanjem novih artikala ili završiti kupovinu i plaćanje odabranih artikala.

Pre plaćanja, Kupac treba uneti lične i kontakt podatke, kao i podatke za dostavu. Prodavac zahteva samo lične podatke za uredno izvršenje kupoprodaje.

Načini dostave i aktivacije, kao i rok isporuke detaljno su opisani na stranici Načini plaćanja i isporuka.

Kupac robu može platiti karticama ili virmanom (opštim uplatnicom). Detaljnje su uslovi plaćanja opisani su na stranici Načini plaćanja i isporuka.

Plaćanje karticama vrši se putem procesora platnih kartica Banka Intesa ad Beograd koji garantuje sigurnost za sve izvršene transakcije.

Plaćanje opštom uplatnicom (virmanom) vrši se putem banke, pošte, internet bankarstvom ili druge putem neke druge finansijske ustanove/servisa.

Pre samog završetka narudžbine, Kupac je dužan potvrditi da prihvata uslove ove internet prodavnice definisa kroz opšte uslove kupovine.

Prigovor i reklamacijaKupac može Prodavcu uputiti prigovor ili upit poštom na adresu Prodavca ili putem e-mail-a. Kontakt  podaci Prodavca, koji su ujedno i kontakt podaci korisničkog servisa istaknuti su na stranici Kontakt.

Povraćaj novca Prodavac će izvršiti tek nakon što se u razumnom roku utvrdi da nije mogao Kupcu omogućiti normalno korišćenje platforme "Matejic".

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

– ugovor o uslugama Prodavac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena; – predmet ugovora usluga čija je cena zavisna od promenama na finansijskom tržištu, koje su izvan uticaja Prodavca, a koje se mogu pojaviti za vreme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora; – predmet ugovora usluga koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu; – Kupac posebno zahtevao posetiti Prodavca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takve posete, uz one usluge koje je Kupac izričito zahtevao, Prodavac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja; – predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora. – Kupac je u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Prodavac određuje uslove vraćanja i postotke umanjenja iznosa za povraćaj kupcu usled umanjenja vrednosti proizvoda.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica,  delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Trgovina Matejić d.o.o. Kruševac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Prodavac obaveštava Kupca o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koju zbog tehničkih karakteristika nije moguće proveriti funkcionalnost bez rukovanja proizvodom.

Kupac je dužan pogledati karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internet stranicama Prodavca.

Kupac treba pregledati proizvod, njegovu prirodu, obeležja i funkcionalnost. Ukoliko Kupac primeti bilo kakav nedostatak, potrebno je što pre obavestiti Prodavca i vratiti proizvod bez korišćenja, jer svako dalje rukovanje proizvodom podrazumeva da je Kupac njime zadovoljan.

Prilikom ostvarivanja prava na granciju potrebno je navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera samog proizvoda.

Zamena proizvoda u toku trajanja Ugovora je moguća, samo ukoliko Korisnik želi unaprediti svoj postojeći paket. Za tu uslugu Korisnik mora platiti razliku u novcu između dva paketa, definisanu na web portalu.

Garancija ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem.

U skladu sa Zakonom, Prodavac isključuje odgovornost za nedostatak i ograničava pravo na raskid ugovora zbog nedostatka za koji nije mogao znati u trenutku prodaje proizvoda. Nedostatak potvrđuje vlastiti servis prodavca. Kupac ima pravo na raskid ugovora ukoliko prodavac nije u mogućnosti otkloniti nedostatak. Prodavac se obvezuje da će servis u garantnom roku rešiti u primerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Trajanje servisa zavisi od prirode i načinu popravka, većina servisnih zahteva će biti obrađena u roku 30 dana.

GARANCIJA VAŽI ISKLJUČIVO UZ PREDOČEN RAČUN i/ili SLIP KURIRA ZA KUPLJENU ROBU.

Potvrda prethodnog obaveštenja, prihvatanjem ovih uslova potvrđujete da ste primili prethodno obaveštenje.

Izjava o privatnostiProdavac se obavezuje da zaštiti lične podatke Kupaca. Prodavac prikuplja samo lične podatke kupaca/korisnika koji su nužni za ispunjenje kupoprodaje. Svi se lični podaci korisnika strogo čuvaju, dostupni su samo radnicima Prodavca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Prikupljanje i korišćenje informacijaU procesu realizacije tražene usluge, kao i za davanje obaveštenja i informacija vezanih uz usluge Prodavca, Prodavac koristi isključivo informacije i podatke koje Kupac pristane dati. Prodavac se obavezuje da lične podatke Kupaca neće prodati, pokazati ili dati trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

RegistracijaKako bi napravio rezervaciju ili poslao upit na našim web stranicama, korisnik prethodno mora popuniti registracioni upitnik i obaviti registraciju. Tokom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese). Ove informacije se koriste kako bi se stupilo u kontakt sa korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljena na našim web stranicama. Takođe, podaci osiguravaju privatnost korisnika pri kontroli statusa rezervacije i unosa ili promene podataka.

RezervacijaKupac tokom rezervacije robe ili usluga koje nudi Prodavcu ustupa lične podatke nosioca rezervacije (ime, adresa, kontakt telefon i dr.). Ti će se podaci koristiti isključivo za realizaciju usluge. Podaci o plaćanju (poput broja kartice) posebno su zaštićeni a ceo proces naplate se odvija na stranici banke  kroz uslugu koju pruža Banka Intesa ad Beograd.

Log datotekeProdavac koristi IP adrese u svrhu analize trendova, kretanja korisnika, održavanja web stranice i  prikupljanja demografskih podataka. IP adrese nisu vezane uz lične podatke pomoću kojih je moguća  identifikacija Kupca.

Dostupnost informacijaPrikupljeni podaci biće dostupni medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima Prodavca.  Demografski podaci nisu povezani s ličnim podacima pomoću kojih je moguća identifikacija Kupca. Pri  pružanju određenih usluga udružujemo se s trećim stranama. Trećoj strani će biti dostupno ime ili ostale kontakt informacije tek ako korisnik zatraži ove usluge. Trećoj strani nije dozvoljeno korišćenje ličnih podatke, osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

LinkoviWeb stranice Prodavca sadrže linkove ka drugim web stranicama. Prodavac ne može biti odgovoran za  poštovanje privatnosti na drugim web stranicama. Ova izjava o privatnosti primenjiva je isključivo na  informacije koje su prikupljene na web stranicama Prodavca www.matejic.rs.

NewsletterAko se korisnik prijavi za primanje newslettera, tražiće se njegove kontakt informacije i povremeno  možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama kroz newsletter. Poštujemo  privatnost korisnika i nudimo mogućnost odbijanja davanja informacija za navedene svrhe.

SigurnostProdavac preduzima sve potrebne mere kako bi na vlastitim web stranicama korisnički podaci bili  zaštićeni. Poverljivi podaci zaštićeni su i online i offline. Ako formulari zahtevaju poverljive  podatke, ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Internetski pretraživači  (browseri) poput Internet Explorera, Google Chromea ili Firefoxa ikonom katanca označavaju zaštićenost  stranica. Ukoliko je katanac na ikoni zatvoren, nalazite se na zaštićenoj stranici. Pristup svim  podacima Kupca je ograničen. Pristup poverljivim podacima Kupca imaju samo zaposleni kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Kupac može kontaktirati Prodavaca za sva dodatna pitanja o sigurnosti na  web stranicama www.matejic.rs.

Ispravka/Ažuriranje ličnih podatakaAko se lični podaci Kupca promene ili Kupac više ne želi našu uslugu, Prodavac omogućava ispravljanje,  ažuriranje ili uklanjanje korisničkih podataka koje poseduje.

Obaveštenje o promenamaAko Prodavac odluči promeniti pravila o poštovanju privatnosti, obaveštenje o tome će objaviti na  naslovnoj web stranici. Kupac će uvek biti upoznat sa podacima koje prikuplja Prodavac, sa načinima na  koje Prodavac koristi prikupljene podatke, kao i pod kojim uslovima otkriva lične podatke. Ako u bilo  kojem trenutku lične podatke Kupca Prodavac odluči iskoristiti na drugačiji način od navedenog u vreme  kad su oni dobijeni, Kupac će biti obavešten e-mailom. Kupac će moći odobriti ili odbiti korištenje  podataka na novi način.

Izjava o sigurnosti / zaštiti poverljivih podataka o transakcijiPrilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u  zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije  kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica,  Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog  trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverzijiSva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša  platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste  kartićarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove  konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

Intelektualna svojinaSadržaj objavljen na internet stanici www.matejic.rs vlasništvo je Trgovine Matejić doo (naročito tekstovi, ilustracije i fotografije) i kao takvi zaštićen je važećim zakonskim propisima, te se moraju poštovati upozorenja o autorskim pravima i intelektualnoj svojini. Sadržaj i kreativna rešenja ne mogu se koristiti bez prethodnog odobrenja Trgovine Matejić doo ili navođenja kompanije kao izvor informacija. Svaka druga upotreba, naročito umnožavanje,

širenje i stavljanje na raspolaganje široj javnosti, zahteva našu prethodnu pisanu saglasnost. Autorska  prava  trećih lica se poštuju i podržavaju u svim slučajevima gde mi nismo vlasnici ili autori predmetnog sadržaja. Korišćenjem sajta korisnici su saglasni sa svim predstavljenim uslovima.

Mi kao pružaoci usluga u skladu sa relevantnim propisima  Republike Srbije odgovorni smo za sadržaj koji nudimo na našoj veb lokaciji, pa smo stoga sadržaj pripremili veoma pažljivo. Ipak, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost, potpunost ili blagovremenost ponuđenih informacija. Takođe, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno proističe iz upotrebe ove veb lokacije, osim u slučaju da se šteta može pripisati nameri ili gruboj nepažnji .

 

Pravne informacije: Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.

Trgovina Matejić d.o.o. može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.

 


Pažnja: upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Trgovina Matejić d.o.o može izmeniti uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.Potvrda porudžbine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Potvrda porudžbine