UPOZORENjE:
1. Pre zamene sijalice obavezno isključite strujni prekidač,
i sačekati da se sijalica potpuno ohladi
2. Ne instalirati sijalice ukoliko su vlažne i ne dodirivati ih mokrim rukama.
3. Ne paliti i gasiti sijalice učestalo jer će to skratiti radni vek.
4. Ne koristiti u vlažnim prostorijama.
5. Proizvod nije predviđen za korišćenje od strane dece.
 
ODRŽAVANjE:
Slomljena sijalica može imati štetan uticaj na zdravlje ljudi i životnu okolinu.
Slomljene delove odložite u čvrstu plastičnu kesu. Nemojte koristiti usisivač.
Električni otpad se tretira kao poseban otpad i mora se predati ovlašćenoj službi na reciklažu
Potvrda porudžbine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Potvrda porudžbine