UPOZORENjE:
1. Pre zamene fluo cevi obavezno isključite strujni prekidač;
2. Izbegavati držanje za stakleni deo sijalice prilikom instalacije;
3. Ne instalirati sijalice ukoliko su vlažne i ne dirati mokrim rukama;
4. U slučaju pucanja stakla sijalice, pažljivo pokupite ostatke i provetriti prostoriju;
5. Ne paliti i gasiti sijalicu učestalo jer će se skratiti radni vek. Sijalica nije pogodna
za prigušivanje i elektronske prekidače.
6. Ne koristiti u hermetički zatvorenoj lampi jer će to skratiti vek trajanja sijalice.
7. Ne koristiti sijalicu sa senzorima, tajmerima i stepenišnim automatima.
8. Ne koristiti u vlažnim prostorijama.

9.  Čuvati van domašaja dece.
 
Ukoliko se razbije fluo cev u prostoriji otvoriti prozor i provetriti prostoriju 15 minuta,
sakupiti staklene ostatke sijalice lepljivom trakom ili vlažnom krpom (nikako golim rukama,
jer živa prodire kroz kožu). Pod obrisati vlažnim papirom ili krpom. Ukoliko se preostali
ostaci usisavaju, kesu iz usisivača nakon čišćenja treba izvaditi. Sve predmete koji su
upotrebljeni za čišćenje treba odložiti u plastičnu kesu i dobro je zatvoriti. Odeću ili
posteljinu na koje su pali delovi sijalice ne treba više upotrebljavati, već ih treba baciti.
 
ODRŽAVANjE:
Pre čišćenja sijalice isključiti osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu suvu krpu za
čišćenje okvira sijalice. Ne koristiti jaka hemijska sredstva! Kada se vrši zamena stare
sijalice, prvo sačekati dok se potpuno ohladi a potom odviti i zameniti novom.
Potvrda porudžbine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Potvrda porudžbine