UPOZORENjE:
1. Pre zamene sijalice obavezno isključite strujni prekidač;
2. Izbegavati držanje za stakleni deo sijalice prilikom instalacije;
3. Ne instalirati sijalice ukoliko su vlažne i ne dodirivati ih mokrim rukama;
4. Ne paliti i gasiti sijalicu učestalo jer će se skratiti radni vek. Sijalica nije pogodna
za prigušivanje i elektronske prekidače.
5. Ne koristiti u hermetički zatvorenoj lampi jer će to skratiti vek trajanja sijalice.
6. Ne koristiti sijalicu sa senzorima, tajmerima i stepenišnim automatima.
7. Ne koristiti u vlažnim prostorijama.
8.  Čuvati van domašaja dece.
 
ODRŽAVANjE:
Pre čišćenja sijalice isključiti osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu suvu krpu za
čišćenje okvira sijalice. Ne koristiti jaka hemijska sredstva! Kada se vrši zamena stare
sijalice, prvo sačekati dok se potpuno ohladi a potom odviti i zameniti novom.
 
Ušteda od 85% u odnosu na klasične sijalice.
Početak rada bez treptanja, stabilan rad bez buke.
Svetlost bez IR i UV zračenja.Potvrda porudžbine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Potvrda porudžbine