OBAVEŠTENjE O DEKLARACIJAMA SA BARKODOM
 
Poštovani,
 
    ovim Vas obaveštavamo o obavezi PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA I TRGOVACA NA VELIKO I MALO u skladu sa
čl. 34. Zakona o trgovini koja odredba stupa na snagu 31.01.2020. godine.
 
    Svi PROIZVOĐAČI i UVOZNICI su u skladu sa čl. 34. Zakona o trgovini obavezni da na svoje proizvode stave
deklaraciju sa sledećim podacima: naziv robe, tip i model robe (u zavisnosti od vrste robe), količini izraženoj u
jedinici mere ili komadu (u skladu sa svojstvima robe), poslovno ime proizvodjača, a za robu iz uvoza sa
poslovnim imenom uvoznika i zemljom porekla robe.
 
    Deklaracija mora da se istakne u uočljivo na jedan od sledećih načina:
na robi ili na njenom pakovalju (privezak, etiketa, alkica, omot i sl.);
neposredno pored robe na mestu prodaje i
- u katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe.
 
   Pored deklaracije,  PROIZVOĐAČI I UVOZNICI su obavezni da robu označe mašinski čitljivom oznakom:
GTIN identifikacijom (bar-kodom) ili matričnim kodom (QR-kodom KOJI JE BESPLATAN http://www.qr-code-generator.com).
 
   PRODAVCI NA VELIKO I MALO treba da provere i obrate pažnju da li je sva roba u veleprodaji i maloprodaji obeležena
na ispravan način (deklaracija sa bar-kodom ili QR kodom) i da zatraže od dobavljača da im dostavi deklaraciju u
skladu sa Zakonom, jer su i oni odgovorni ako nemaju istu na na zakonom propisan način.
 
Pored napred navedenih podataka pojedina roba se deklariše i u skladu sa drugim zakonima i podzakonskim aktima (npr. hrana).
 
    Napominjemo da mi imamo na svim našim pakovanjima barkodove, ali vas molimo da proverite da li ste pojedine artikle
izložili bez pakovanja i u tom slučaju je potrebno da deklaraciju sa barkodom izložite pored robe u prodajnom objektu.
 
   Shodno ovim promenama omogućili smo Vam besplatno generisanje “Deklaracija sa barkodom” putem našeg web sajta www.matejic.rs.
PDF generator deklaracije sa barkodom možete pronaći ispod slike svakog artikla kao na primeru niže:
 
 
    Takođe, napominjemo da sva dokumentacija (računi, otpremnice, prijemnice i slični dokumenti koji prate robu moraju imati
pored PIB-a i svih podataka koji su do sada unošeni i matični broj firme koja prima/izdaje robu).
 
Za sve dodatne informacije stojim Vam na raspolaganju tim komercijalne službe Trgovine Matejić doo.