ME-AM analogni ampermetar AC 96x96 0-100A Mitea Electric

   • 200752
   • 8605031440591
   • MITEA Electric
   • 1.00
   • kom
   • Artikal: Ampermetar
   • Temperatura okoline: -25~ +55 °C

Zamenjljiva skalna ploča.

Dimenzije: 96 × 96 mm

Dimenzija za otvor: 90 mm

Opseg merenja: 0-100 A

Klasa tačnosti: 1,5~2,5%

 

Instrumenti su sa mekim gvožđem, koji neposredno prikazivaju realne efektivne vrednosti struja mreža sa naizmeničnim strujama, u oblasti od 0 do 100 A, bez naknadno ugrađene bilo kakvog pribora. Izvedba logaritamske skale je takva, da pri punom otklonu kazaljke merena vrednost je dva puta veća od mernog opsega.