ME-SM51 potporni izolator za niski napon Mitea Electric

   • 200684
   • 8605031440201
   • MITEA Electric
   • 1.00
   • kom
   • Artikal: Izolator
   • Boja: Crvena
   • Masa: 83 g
   • Moment sile zatezanja: 6 Nm
   • Otpornost na otvoren plamen: V0 UL94
   • Impulsni napon kV: 15

Temperatura: -40 ~ 140 C 

Materijal: DMC resin

H=51mm, M8

Izobličenje pod opterećenjem: iznad 200 C
Izdržljivost na luk: > 180
Higroskopičnost %: < 0,3

 

Potporni izolatori se upotrebljavaju za montažu podnožja osigurača, sabirnica, razvodnih i komandnih ormana, i električnih uređaja na zatvorenom prostoru u datom naponskom opsegu. 

Njihova primena dozvoljava smanjenje gabarita i mase u odnosu na porculanske odstojne izolatore. Izvedu se od odgovarajuće mešavine epoksidne smole bez halogana i kvarcnog brašna. 

Metalni ulošci sa navojem za montažu se ugrađuju u izolator prilikom livenja. Imaju dobre mehaničke, termičke i električne osobine. Pouzdano i brzo se montiraju. 

Po potrebi povećanje probojnog napona se postiže nadgradnjom više izolatora.