ME-RSTB 10A Relej-detektor asimetrije faza za DIN šinu, fazna zaštita

   • 200706
   • 8605031440676
   • MITEA Electric
   • 1.00
   • kom
   • Radni napon: 230V
   • Temperatura okoline: -10~ +55 °C
Izlazni Rele: Dva kontakta NO i NC 10A 250VAC
Napajanje: 3 faze 350~450VAC 50/60Hz
Životni Vek (mehanički): do 10.000.00 preklapanja
Životni Vek (električni): do 100.00 preklapanja sa opterećenjem
Vlažnost Ambijenata: 45~85%RH
Montaža Na DIN šinu
Signalizacija: Zelena LED siganlizira ukjučenost relea
                      Crvena LED siganlizira prisustvo greške

 

3 faze, Izlazni Rele NO i NC.

Kontroliše sve tri faze i štiti elektromotor i ostale potrošače od grešaka:

- Redosled faza
- Ispad neke od faza
- Podnapon veći od -10%
- Prenapon veći od +10%
- Asimetrija faza veća od +/- 10%


Izlazni rele je uključen samo ako nema ni jedne od greški, a isključuje se ako je prisutna bilo koja od njih.
Potenciometrima na prednjoj strani uređaja podešavamo vrednost vremenske zadrške pri pojavi neke od greški, kao i vrednost međufaznog napona koji se kontroliše.