Mini pojacivac signala kontroler RGB 72W 12V 3x4A Mitea Lighting

Pojačivač signala za RGB traku 12V, 72W, koristi se kod spajanja više od 5 metara trake serijski.

Pojačivač signala se koristi za pojačavanje signala kontrolera.

Spaja se nakon prvih pet metara trake i na njega se dalje nastavlja idućih 5 metara LED trake.

Svaki pojačivač signala mora imati svoje napajanje. Ovakvih spajanjem, led traka se može spajati beskonačno.