M1135LA Prekidac-senzor 12V za AL profile 36W stepenasto dimovanje Mitea Lighting

Mini senzor prekidač-senzor osetljiv na pokret za AL profile

 

Princim rada: uključi / ugasi LED traku prelaskom ruke  blizu senzora.

Ne preporučuje se ugradnja blizu grejnih tela, šporeta, zavesa i slično, 
vruć vazduh ili vibracije vazduha mogu aktivirati senzor.