Ugaoni nastavak za AL profil M601A Mitea Lighting

Odgovarajući ugaoni nastavak samo za aluminijumski profil M601