ME-FID sklopka 16A 30mA 1P+N SGPL Mitea Electric

   • 200531
   • 8605031425291
   • MITEA Electric
   • 1.00
   • kom
   • Artikal: FID zaštitna sklopka
   • Radni napon: 230~600V
   • Power factor: 0,95
   • Broj polova: 1P+N
   • Presek provodnika: 1~25 mm2
   • Temperatura okoline: -10~ +40 °C
   • Nazivna struja: 16 In(A)
   • RCD osetljivost: IΔn 30 mA
   • Nazivni izolacioni napon: Ui 500 V
   • Naznačena moć prekidanja: 6.000 (A)
   • Termomagnetne karakt. isključivanja: Tip "C"

Strujne zaštitne sklopke su najmodernija sredstva zaštite od posrednog (a moguće i neposrednog) dodira opasnog napona u instalacijama sa zaštitnim provodnikom. Zaštitna sklopka ili prekidač automatski deluje nastankom struje greške (usled greške izolacije ili kratkog spoja) iznad kritične vrednosti u štićenoj instalaciji. Njihova ugradnja je  preporučljiva, a u nekim slučajevima i obavezna, kao na primer ispred priključnica na otvorenom prostoru, u razvodne ormane gradilišne instalacije, pri napajanju mešalica betona ili kupatila sa penušavim tretmanom. U slučaju većih vrednosti nezavisnih struja kratkih spojeva od 6000 A treba primeniti predspojeni osigurač. Testirati FID sklopku jednom mesečno pritiskom na taster „T“. Način povezivanja: čepne i/ili viljuškaste sabirnice, kao i pun presek bakarnih žica 1~25mm². Montaža na DIN šinu 35mm. Bez vremenskog kašnjenja.