ME-G nosač grebenastog prekidača za montažu na DIN šinu 32-63A Mitea Electric

Nosač je moguće ugraditi na Mitea Electric modelima grebenastih prekidača 32-63A