ME-G nosač grebenastog prekidača za montažu na DIN šinu 10-25A Mitea Electric

Nosač je moguće ugraditi na Mitea Electric modelima grebenastih prekidača 10-25A