Zastita za suho Nopal 420L

Sigurnosni umetak za dvopolnu priključnicu