Priklj.suho III 405 Nopal

Priključnica
16 A 440 V~
3P+N+E

Sa porcelanskim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø70