Prek.serijski 3012 Nopal

Serijska sklopka
10 AX 250 V~
IEC 60669-1

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60